Q.1 (NTT) - Mém chút nữa là không về được với bảo bối

0888882663