Khác QUY ĐỊNH VỀ ĐƯA LÊN CHÚ Ý NHƯNG TOPIC CHẤT LƯỢNG VÀ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

Lượt xem: 2,443

Cao Bồi Miền Tây

Tập Sự
Bé Tập Massage
26/1/14
Chủ đề
4
20
14
0 ₿
Để được lên chú ý những bài viết hội đủ những điều kiện sau :
Thứ 1 : Bài viết phải phản ánh đúng sự thật không PR đánh bóng tên tuổi
Thứ 2 : Phải đúng với thời điểm thực tế vì dịch vụ có thể thay đổi theo nhiều yếu tố ( Nhân viên , Quản Lý, thời gian v.v )
Thứ 3 : Phải nhận được sự phản hồi tốt dù có những cmt trái triều từ đối thủ cạnh tranh nhưng số dông quyết định
Thứ 4 : Phải được sự kiểm duyệt thực tế từ hội đồng kiểm duyệt có thể là hội Massage khu vực hoặc Admin hay Mod chủ quản .
Đe thuận tiện cho việc cập nhật thông tin chính xác tránh việc mất tiền oan uổng cho anh em . Những cơ sở phản ánh không đúng sự thật hay không còn đúng theo thời điểm thực tế sẻ được Close để nhường cho những topic khác cập nhật chính xác hơn
 
0888882663