Vinh Plaza Hotel

Lượt xem: 8,425

Độc Cô Cầu Bại

Binh Nhì
Bé Chưa Biết Gì
26/3/18
Chủ đề
2
6
8
33
0 ₿
Cho mình hỏi ở đây có anh em nào đi massage ở Vinh Plaza hotel chưa?
Mình đi một lần nhưng gái vô phòng riêng để A đến Z luôn.
Khoảng 1 củ / shot
Ko biết chất lượng trung bình ở đây sao mà thấy hơi mắc.
Có anh em nào đi rồi share thông tin với :))