33 Fes chuyển về đâu ?

Lượt xem: 3,509

Saigonmatxa

Tù Binh
Banned
5/6/14
Chủ đề
4
104
23
0 ₿
Chào các Bác

Các Bác có biết 33 cũ Fes chuyễn về đâu không ? Tui hỏi tiếp tân MT CH nói là em ấy nghĩ luôn rồi .!