Q.10 Hasu - bất ngờ bé mới

Lượt xem: 1,904

nguoiconquan9

Binh Nhất
Bé Tập Massage
10/12/20
Chủ đề
3
17
4
0 ₿
Sau khi Hasu nhiều em nghĩ quá không còn hứng thú quay lại. Nay rảnh hơi chán, nghe nói Hasu có bé mới nên ghé thử.

Gọi bé Tú mới. Móa bất ngờ gê. Mới mà quen lắm. Cảm xúc ùa về.

Đi gói 90' 490k , tiếp 500k.

Ngoại hình: Xinh, răng khểnh. Nói chuyện có duyên. Bé này dạng loli
Service: lingam có cảm xúc và thoải mái với khách.

Thật ra là ktv cũ quay lại. Chắc mình cũg quay lại.