Game Show Noel NHẶT QUÀ NOEL 20H00-23H00

Lượt xem: 937

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Uchiha Itachi

Tham Mưu
Vì nghĩa diệt thân !!!
Moderator
1/7/14
Chủ đề
472
3,903
2,780
0 ₿
itachi
Tổng kết event : 05
A : Masteri 79 , B : Dubai CT , C: PA Relax

@Khongtuchoi
@boy2020
@quýt ú

Chúc mừng 3 bạn đã đoán đúng 3/4 dữ liệu , inbox cơ sở mà bạn muốn đi trong 3 cơ sở có tên ở trên nhé !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.