Game Show Noel NHẶT QUÀ NOEL 20H00-23H00

Lượt xem: 759

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Uchiha Itachi

Tham Mưu
Vì nghĩa diệt thân !!!
Moderator
1/7/14
Chủ đề
472
3,903
2,780
0 ₿
itachi
Tổng kết event : 01
A : Fyou , B : Dubai TĐ, C : Masteri 79

@Khongtuchoi
@abcd_xyzt
@Heobuabu

Chúc mừng các bạn đã dự doán đúng 3/4 dữ liệu, inbox cở sở bạn muốn trải nghiệm trong 3 cơ sở trên nhé !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.