Quận 8 Cùng Trung Sơn cổ vũ Việt Nam gặp Thái Lan

Lượt xem: 2,017

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Massage Trung Sơn

Binh Nhì
Massage Ambassador
15/10/19
Chủ đề
17
40
28
Kim Cương
0
Game point
0
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Thái Lan, 23/12 lúc 19:30
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - TL y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của TL, Z là thời gian mở tỷ số.
Hãy bình luận theo đúng cú pháp ví dụ bên dưới
VD: VN 1 - TL 0, 57

5DD8FBA2-9D6F-400D-923B-BC0965D6E244.jpeg


Đối với thành viên diễn đàn
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k

Đối với kết quả hoà 0-0
- Thành viên dự đoán đầu tiên chính xác sẽ nhận vé 1.800.000đ
- Thành viên dự đoán thứ hai chính xác sẽ nhận vé 1.200.000đ
- Thành viên dự đoán thứ 3 trở đi chính xác sẽ nhận vé 700.000đ

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:00 ngày 23/12/2021 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của cơ sở là quyết định cuối cùng.

Địa điểm áp dụng

- Massage Mastery 79 - Quận 9
- Massage Trung Sơn - KDC Trung Sơn, Bình Chánh


Lấy mã giảm giá, khuyến mãi: 088.888.2663
 

Daichuongquy

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
22/12/21
Chủ đề
0
2
1
Kim Cương
0
Game point
0
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Thái Lan, 23/12 lúc 19:30
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - TL y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của TL, Z là thời gian mở tỷ số.
Hãy bình luận theo đúng cú pháp ví dụ bên dưới
VD: VN 1 - TL 0, 57

View attachment 4476

Đối với thành viên diễn đàn
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k

Đối với kết quả hoà 0-0
- Thành viên dự đoán đầu tiên chính xác sẽ nhận vé 1.800.000đ
- Thành viên dự đoán thứ hai chính xác sẽ nhận vé 1.200.000đ
- Thành viên dự đoán thứ 3 trở đi chính xác sẽ nhận vé 700.000đ

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:00 ngày 23/12/2021 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của cơ sở là quyết định cuối cùng.

Địa điểm áp dụng

- Massage Mastery 79 - Quận 9
- Massage Trung Sơn - KDC Trung Sơn, Bình Chánh


Lấy mã giảm giá, khuyến mãi: 088.888.2663
Việt Nam 1-1 Thái Lan , 38
 
  • Like
Reactions: 2Hơi

2Hơi

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
22/12/21
Chủ đề
0
2
0
Kim Cương
0
Game point
0
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Thái Lan, 23/12 lúc 19:30
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - TL y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của TL, Z là thời gian mở tỷ số.
Hãy bình luận theo đúng cú pháp ví dụ bên dưới
VD: VN 1 - TL 0, 57

View attachment 4476

Đối với thành viên diễn đàn
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k

Đối với kết quả hoà 0-0
- Thành viên dự đoán đầu tiên chính xác sẽ nhận vé 1.800.000đ
- Thành viên dự đoán thứ hai chính xác sẽ nhận vé 1.200.000đ
- Thành viên dự đoán thứ 3 trở đi chính xác sẽ nhận vé 700.000đ

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:00 ngày 23/12/2021 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của cơ sở là quyết định cuối cùng.

Địa điểm áp dụng

- Massage Mastery 79 - Quận 9
- Massage Trung Sơn - KDC Trung Sơn, Bình Chánh


Lấy mã giảm giá, khuyến mãi: 088.888.2663
 

2Hơi

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
22/12/21
Chủ đề
0
2
0
Kim Cương
0
Game point
0
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Thái Lan, 23/12 lúc 19:30
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - TL y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của TL, Z là thời gian mở tỷ số.
Hãy bình luận theo đúng cú pháp ví dụ bên dưới
VD: VN 1 - TL 0, 57

View attachment 4476

Đối với thành viên diễn đàn
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k

Đối với kết quả hoà 0-0
- Thành viên dự đoán đầu tiên chính xác sẽ nhận vé 1.800.000đ
- Thành viên dự đoán thứ hai chính xác sẽ nhận vé 1.200.000đ
- Thành viên dự đoán thứ 3 trở đi chính xác sẽ nhận vé 700.000đ

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:00 ngày 23/12/2021 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của cơ sở là quyết định cuối cùng.

Địa điểm áp dụng

- Massage Mastery 79 - Quận 9
- Massage Trung Sơn - KDC Trung Sơn, Bình Chánh


Lấy mã giảm giá, khuyến mãi: 088.888.2663
VN1- TL0, 57
 

phuc1603

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
11/12/21
Chủ đề
0
5
1
Kim Cương
0
Game point
0
Giải đấu AFF 2020 - Việt Nam vs Thái Lan, 23/12 lúc 19:30
Khách tham gia bình luận kết quả trận đấu theo cú pháp
- VN x - TL y, z
Trong đó, X là bàn thắng của VN, Y là bàn thắng của TL, Z là thời gian mở tỷ số.
Hãy bình luận theo đúng cú pháp ví dụ bên dưới
VD: VN 1 - TL 0, 57

View attachment 4476

Đối với thành viên diễn đàn
Giải Đặt Biệt => đoán đúng cả XYZ, nhận vé 1.800k
Giải Nhất => đoán đúng XY, nhận vé 1.200k

Đối với kết quả hoà 0-0
- Thành viên dự đoán đầu tiên chính xác sẽ nhận vé 1.800.000đ
- Thành viên dự đoán thứ hai chính xác sẽ nhận vé 1.200.000đ
- Thành viên dự đoán thứ 3 trở đi chính xác sẽ nhận vé 700.000đ

Ghi chú:
- Bình luận không được xoá, sửa
- Bình luận phải trước 19:00 ngày 23/12/2021 theo giờ trên hệ thống hiển thị bình luận
- Mỗi người được phép bình luận 1 lần
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, quyết định của cơ sở là quyết định cuối cùng.

Địa điểm áp dụng

- Massage Mastery 79 - Quận 9
- Massage Trung Sơn - KDC Trung Sơn, Bình Chánh


Lấy mã giảm giá, khuyến mãi: 088.888.2663
Vn 0 - Tl 0, 45
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mở ảnh nền